Podział religii

Data wpisu: 9 Luty, 2009 kategoria: Bez kategorii | | Brak komentarzy »

Najbardziej rozpowszechnionym podziałem religii jest ich podział na religie monoteistyczne i politeistyczne. Monoteistyczne to takie, których wyznawcy wierzą w jednego boga; politeistyczne natomiast dotyczą wiary w wielu bogów. Istnieje także rodzaj religii pośredniej pomiędzy monoteizmem i politeizmem – henoteizm. Henoteizm zakłada, że wśród wielu bóstw jedno jest najpotężniejsze, jest bogiem najważniejszym, podczas gdy inne są [...]

Czytaj całość ...

Różnorodność w wierzeniach, poglądach i przekonaniach

Data wpisu: 9 Luty, 2009 kategoria: Bez kategorii | | Brak komentarzy »

Biorąc pod uwagę kwestię religii, można ją zgłębiać, studiować albo po prostu wierzyć.
Badacze, którzy zajmują się badaniem religii nazywa się: religioznawcami, teologami, filozofami religii oraz socjologami religii. Każda religia różni się w swojej treści i/lub formie od innych. Religia dotyczy wielu sfer ludzkiego życia, takich jak:
◄ sfera świętości, zwana sacrum,
◄ sfera doktryny i wiary,
◄ sfera [...]

Czytaj całość ...

Rodzaje religii

Data wpisu: 9 Luty, 2009 kategoria: Bez kategorii | | Brak komentarzy »

Można wyróżnić wiele rodzajów religii wyróżnionych ze względu na różne kryteria. Mówi się o:
◄ religii naturalnej,
◄ religii objawionej,
◄ monoteizmie,
◄ politeizmie,
◄ honoteizmie,
◄ deizmie,
◄ panteizmie,
◄ religii uniwersalistycznej,
◄ religii narodowej,
◄ religii plemiennej.

Czytaj całość ...

Religia

Data wpisu: 9 Luty, 2009 kategoria: Bez kategorii | | Brak komentarzy »

Religią nazywamy pewien system, zbiór określonych wierzeń oraz praktyk. Na świecie istniej bardzo wiele różnych religii, przyjmuje się, że jest ich blisko 100 000. Chociaż możemy wyróżnić tak dużą ilość wyznań religijnych, istnieje siedem najważniejszych, które mają najwięcej wyznawców na całym świecie. Do wielkich religii można zaliczyć: chrześcijaństwo, judaizm, islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm oraz szintoizm. [...]

Czytaj całość ...